homeopatie

 

Generalităţi

Dezavantaje şi limite

  Limitele homeopatiei decurg din principiile fundamentale ale acestei ştiinţe. După cum am spus administrarea unui remediu homeopatic similar determină o reacţie ce are ca rezultat creşterea capacităţii defensive. Organismul va avea ca atare forţa de a anihila singur boala. În consecinţă, dacă a fost depăşit stadiului reversibil al modificării organului afectat (infarct, metastaze canceroase, sclerozare masivă, necroză) homeopatia nu mai poate acţiona.
 

Cum procedează homeopatul pentru a trata?

Homeopatul, ca orice medic, va sta întîi de vorbă cu bolnavul, îi va efectua apoi un examen clinic, iar dacă este necesar va efectua şi examene de laborator. În cadrul anamnezei şi al examenului clinic homeopatul îşi va intensifica observaţia şi va lărgi cadrul discuţiei. El va nota aspectul pacientului, culoarea pielii, poziţie sa, starea de spirit, timbrul vocii, apoi va culege multe amănunte despre tot ceea ce-l supără pe pacient. Toate aceste elemente sînt importante pentru homeopat căci ele se găsesc într-un Repertoar care cuprinde toate remediile care produc şi vindecă aceste simptome.

 
Avantajele homeopatiei

- Homeopatia nu are efecte toxice, adverse, secundare. Folosind remedii anodine nu ne vom confrunta niciodată cu situaţia în care ajung multe dintre noile medicamente, care după azi sînt deosebit de utile, iar mîine se descoperă că sînt cancerigene, produc malformaţii etc. Acest avantaj nu este deloc de neglijat dacă ne gîndim la numărul în creştere al maladiilor datorate medicametelor de sinteză, din care spicuim: alergiile, bolile autoimune, anemiile hemolitice, sau chiar decesele produse prin intoxicaţii medicamentoase. În legătură cu acest ultim aspect, studiul condus de Boots Health Care a scos în evidenţă faptul că anual mor 120 de persoane datorită intoxicaţiei cu paracetamol, iar 20 de persoane sînt supuse transplantului de ficat datorită leziunilor hepatice produse de acest analgezic. Iată cîte probleme poate crea prin supradozare inofensivul paracetamol, produs care este considerat drept verificat şi sigur şi căruia i se face reclamă pe toate la care căile. 
 
Istoricul homeopatiei

Homeopatia (homoios = asemănător, pathos = boală) a împlinit de curînd 200 de ani de existenţă. Ea este o metodă terapeutică iniţiată de medicul german Cristian Friderich Samuel Hahnemann (1755‑1843) la sfîrşitul secolului al XVIII‑lea. Medic şi chimist, cunoscător a 7 limbi străine, traducător a peste 20 de texte ştiinţi-fice şi medicale, autor al unui renumit lexicon farmaceutic, Hahnemann pune la îndoială afirmaţiile doctorului W. Cullen, somitate marcantă a epocii. Acesta explica eficienţa Cinchonei în tratamentul malariei prin calităţile astringent‑amare ale substanţei. Hahnemann îşi argumentează poziţia de îndoială făcînd apel la comparaţia cu o multitudine de substanţe, mai astringente şi mai amare decît Cinchona, care nu vindecă malaria. El atribuie eficacitatea terapeutică a medicamentului unui alt factor, pe care îşi propune să‑l descopere. 
 
Principiile homeopatiei

  Homeopatia, ca ramură a medicinei holistice, abordează omul ca întreg, încercînd să trateze ţinînd cont de acest întreg şi de evoluţia sa dinamică. Ea doreşte să surprindă nu numai boala, ci şi înclinaţia spre boală, prin aceasta oferind posibilitatea aplicării unei terapii atît profilactice cît şi curative. Vindecarea este concepută în homeopatie ca o restaurare rapidă, blîndă şi permanentă a sănătăţii prin anihilarea bolii în toată extinderea sa, medicaţia paliativă fiind evitată cît mai mult posibil. Cu toate că a fost marginalizată în practica medicală, homeopatia reprezintă o alternativă terapeutică preţioasă datorită caracterului ei blînd şi neiatrogen, primum non nocere ‑ imperativul fundamental al medicinei ‑ regăsindu‑se pe tot parcursul acestei terapii. 
 
Banner
Repertorizare online
Repertorizare computerizată online. Repertoarul Boericke în limba română (traducere dr. Marius Negomireanu). Conţine 8300 de simptome şi permite navigarea facilă cu selectarea simtomelor şi calcularea remediului optim în trei moduri diferite.

-----------