homeopatie

 

Remediul

Care este modul de acţiune al remediului?

Homeoaptia poate fi încadrată între metodele naturiste nu numai pentru că foloseşte substanţe care nu au fost obţinute prin sinteze chimice ci mai ales prin faptul că remediul nu vindecă boala ci doar impulsioneză organismul să o facă, oferindu-i informaţiile necesare. Aceea infimă doză de substanţă nu este decît purtătorul unui mesaj specific.

 

Cui îi datorăm prima potenţare?

Hahnemann, părintele homeopatiei a folosit acest procedeu de potenţare, în raportul mai sus menţionat, dar medicina ayurvedică, mult mai veche cunoştea un mod de preparare asemenător al metalelor şi mineralelor în scopul separării de impurităţi şi pentru creşterea capacităţii lor curative. Aceasta folosea substanţe adesea toxice care printr-o astfel de procesare deveneau terapeutice. Aici se precizează şi faptul că o plantă este cu atît mai capabilă de a vindeca cu cît este mai toxică. Totul devine o chestiune de doză. Se mai specifică şi faptul că mineralele sînt foarte eficiente şi cînd sînt administrate în doze mici şi au un efect aproape instantaneu, pe cînd plantele necesită un timp mai îndelungat de acţiune, şi o doză mai mare pentru instalarea efectului curativ.

 

Modul de preparare al remediului

Remediul homeopatic se prepară în două moduri diferite în funcţie de calitatea subtanţei de origine de a fi sau nu solubilă.

 

Din ce se prepară remediul?

Pînă acum farmacopeea homeopată cuprinde aproximativ 2000 de remedii testate. Ele provin din:

1 - Diferite substanţe chimice. Substanţele folosite pot fi organice sau anorganice. În categoria celor anorganice distingem: 

- Metale şi nemetale dar şi acizi, baze sau săruri.

- Există şi remedii care se prepară din substanţe organice, ca de exemplu remediile Petroleum, Benzoic acid, ADN etc.

2 - Regnul vegetal - flori, frunze, seminţe, rădăcini, muguri (macerate glicerinice) sau plante întregi. Se mai folosesc licheni, ciuperci, alge etc. Plantele pot fi foarte toxice sau din contră comestibile unele dintre ele fiind utilizate pentru prepararea ceaiurilor, condimentelor sau chiar ca alimente. Cele mai multe remedii (trei sferturi dintre ele) sînt obţinute din plante. 

3 - Remedile animale pot proveni din veninurile unor animale ca de exemplu veninul de viperă (remediul Vipera), lapte de animale, cum ar fi Lac caninum - lapte de căţea. Uneori sînt folosite animalele în întregime cînd este vorba de cele inferioare cum este remediul Apis mellifica (obţinut din albină) sau Tarentula (hispanica preparat dintr-o varietate de păianjen).

4 - Imponderabile (X-ray, Electricity, Luna, Sol). De exemplu, remediul X-ray se prepară prin expunerea apei distilate la radiaţii X, apoi se diluează şi se dinamizează după tehnica obişnuită.

5 - Produşi patologici. Culturile microbiene, toxinele microbiene, secreţiile patologice reprezintă o altă sursă pentru prepararea remediilor homeopatice. De exemplu: Psorinum, Syphilinum etc. Aceste remedii poartă numele de nosozi.

 

Ce este remediul homeopat?

Remediul este obţinut din substanţe ce provin din regnul mineral, vegetal, sau animal care sînt supuse unui procedeu specific de preparare. Aceste substanţe sînt diluate în apă şi alcool într-o proporţie bine determinată. Această diluare are ca scop scăderea toxicităţii preparatelor. Diluarea nu se face dintr-odată ci sucesiv în repetate rînduri. După fiecare operaţiune de diluare soluţia este supusă şi unui proces de agitare în scopul diminuării forţelor de coeziune ale particulelor şi eliberării virtuţiilor latente, înmagazinate în substanţa respectivă. 

Acest proces de diluare şi dinamizare (agitare) suceesivă este specific homeopatiei, el avînd ca rezultat remediul homeopatic.

 
Banner
Repertorizare online
Repertorizare computerizată online. Repertoarul Boericke în limba română (traducere dr. Marius Negomireanu). Conţine 8300 de simptome şi permite navigarea facilă cu selectarea simtomelor şi calcularea remediului optim în trei moduri diferite.

-----------