homeopatie

 

Tratamentul psihicului

Terapia caracteriopatiilor şi personalităţilor accentuate

Arogantul se va raporta mai bine la ceilalţi după administrarea unei doze înalte de Platina.

Scepticul se vindecă cu Carbo vegetabilis.

Servilul va avea coloană vertebrală după Lycopodium.

Arivistul intrigant necesită un tratament cu Veratrum album.

Vicleanul va deveni mai onest după Tarentula.

Fanaticul religios şi bigot se tratează cu Stramonium.

Revoluţionarul anarhist este curabil cu Mercurius.

Procesomanul îndîrjit poate beneficia de Nitric acid.

Piromanul are nevoie de Hepar sulphuris.

Pînă şi eternul ghinionist îşi poate depăşi condiţia după cîteva doze de Psorinum. Chiar dacă ghinionul depinde de factorii externi, el poate fi totuşi îndepărtat prin schimbarea semnalului generat de structura subiectului şi receptat ca atare de cei din jur.

 

Ameliorarea şi dezvoltarea facultăţiilor existente

Ameliorarea capacităţii de a gîndi: Alumina, Ammonium carbonicum, Calcarea carbonica, Sulphur. 

Alumina produce dezvoltarea minţii sintetice, a capacităţii de orientare în spaţiu.

Calcarea carbonica produce dezvoltarea minţii analitice

Ammonium carbonicum produce ordonarea unor operaţii haotice

Fluoric acid produce dezvoltarea aptitudinilor filozofice la cei care au o mare acuitate a simţului observării.

Aptitudinea pentru calculul matematic este dezvoltată de Belladona, iar cea pentru gîndirea abstractă de Graphithes.

 

Remedierea stărilor negative cauzate de incidente cotidiene

În viaţa de zi cu zi sîntem supuşi confruntării cu o multitudine de probleme care, dacă nu ne găsesc pregătiţi, dau naştere unor tensiuni uneori majore care lasă de mult ori sechele. În aceste situaţii, administrarea unui remediu homeopatic are capacitatea de restructurare şi de realiniere a geometriei sufleteşti a unei persoane, redîndu-i pacea. Remediul va proteja şi de efectele la distanţă ce se pot declanşa prin mecanism psiho-somaatic. Totodată, contracarînd efectele nocive ale tensiunii psihice, remediul lasă cale liberă proceselor naturale de vindecare. Prin administrarea unui remediu corect ales traumele psihice se vor rezolva ca "de la sine".

 

Abordarea homeopată a tratamentului psihicului

Homeopaţii privesc afecţiunile psihice ca o modalităţi de expresie diferită a unei şi aceeaşi maladii interne, căci după cum am văzut homeopatia percepe omul unitar tratamentul realizîndu-se în mod global. Concepţia integralistă nu este proprie homeoaptiei, ea fiind comună şi altor terapii dar pentru homeopatie aceasta constituie un adevărat "modus operandi". Toate remediile testate sînt capabile să vindece şi să determine anumite simptome specifice, motiv pentru care se insistă asupra simptomatologiei mentale în timpul anamnezei. Faptul că substanţele sînt capabile să acţioneze asupra unor capacităţi mentale sau să stimuleze unele funcţii intelectuale sau să declanşeze reacţii nu este un secret pentru nimeni şi nici o noutate. Din vechime au fost cunoscute şi utilizate plante în scopul de a obţine efecte asupra psihismului. Acestea pot fi anodine, cum ar fi cafeaua sau toxice ca peyotl (folosit de şamani)1. Plantele au acţiuni şi virtuţi foarte diferite iar homeopatia le cercetează, le dezvoltă şi le utilizează ştiinţific, în cadrul terapiei psihismului. Acest capitol ar putea fi foarte vast, dar în lucrarea de faţă el se reduce la tratamentul unor tulburări tranzitorii induse de situaţii stressante şi la ameliorarea unor funcţii mentale. Bolile grave cum ar fi psihozele, delirul, nu vor fi tratate datorită gradului înalt de individualizare pe care-l comportă aceste afecţiuni deosebit de serioase. Schizofrenia, nu numai că nu va fi tratată în paginile acestei cărţi dar va fi lăsată întrutotul pe seama psihiatriei. Bolile mentale sînt cele mai grave afecţiuni în clasificarea homeopatiei deoarece se consideră că au fost atins nivelul cel mai central al fiinţei umane. 

 
Banner
Repertorizare online
Repertorizare computerizată online. Repertoarul Boericke în limba română (traducere dr. Marius Negomireanu). Conţine 8300 de simptome şi permite navigarea facilă cu selectarea simtomelor şi calcularea remediului optim în trei moduri diferite.

-----------